Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 w Wolinie

Szukaj w serwisie

Na podstawie art. 7, 8 i 9 ustawy o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 r. ( Dz U z 1997 r. nr 9, poz. 44 ze zmianami ), oraz uchwały Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie wprowadza się cennik usług świadczonych na terenie Mariny i Basenu Jachtowego w Wolinie.

CENNIK

§ 1.

Opłaty pobierane są w zależności od długości jednostki, rodzaju usługi oraz czasu korzystania z infrastruktury portowej.

§ 2.

Wysokość opłaty przystaniowej w okresie od 01.05. do 31.10.

POSTÓJ W MARINIE I BASENIE PORTOWYM

Statki sportowo-rekreacyjne nie prowadzące działalności zarobkowej Opłata w zł brutto
Dobowa Miesięczna
do 5,5 m 10,00 zł 130,00 zł
>5,5 do 8 m 12,00 zł 160,00 zł
>8 do 10 m 15,00 zł 200,00 zł
>10 do 13 m 18,00 zł 240,00 zł
>13 do 17 m 20,00 zł 300,00 zł
>17 do 20 m 25,00 zł 320,00 zł
>20 m 30,00 zł 360,00 zł

ZIMOWANIE JEDNOSTKI NA PLACU W OKRESIE OD 01.11 DO 30.04.

Długość jednostki pływającej Cena brutto za dobę Cena brutto za miesiąc
Do 5,5m 10,00zł 100,00zł
Do 8m 12,00zł 140,00zł
Do 10m 15,00zł 180,00zł
Do 13m 18,00zł 200,00zł
Do 17m 20,00zł 240,00zł
Do 20m 25,00zł 280,00zł
Powyżej 20m 30,00zł 300,00zł

Zwyżki i zniżki opłat

 1. W przypadku stacjonowania jednostki pływającej na terenie Mariny i Basenu Jachtowego przez czas dłuższy niż 4 miesiące przysługuje zniżka w wysokości 10%, jeżeli dotyczy to mieszkańców na stałe zameldowanych w Gminie Wolin przysługuje dodatkowa zniżka w wysokości 10% a w przypadku emerytów i rencistów – 20%. Zniżki mogą być sumowane.
 2. W przypadku łodzi wielokadłubowych opłata przystaniowa ulega zwiększeniu o 50%.

Zwolnienia z opłat

 1. Od uiszczenia opłat przystaniowych zwolnione są statki: Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz naukowo-badawcze używane do ratownictwa ekologicznego, a także statki: okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego, hydrograficzne, dozorcze, pożarnicze, telekomunikacyjne, celne, sanitarne, pilotowe, statki  używane wyłącznie do ratowania życia na morzu lub łamania lodu, używane przez dzieci i młodzież, wpisane jako port macierzysty Wolin.
 2. Zwolnienie od opłat nie dotyczy statków wymienionych w pkt. 1 z dniem użycia statku do innej działalności niż działalność będąca podstawą zwolnienia.
 3. Od wnoszenia opłat przystaniowych zwolnione są statki wchodzące do portu w celu:
  1. schronienia przed sztormem,
  2. uzupełnienia paliwa, prowiantu i wody,
  3. uzyskania pomocy lekarskiej (do 12godz.pobytu od wejścia),
  4. udziału w regatach międzynarodowych lub krajowych,
  5. udziału w imprezach międzynarodowych lub krajowych, oraz statki nie mogące wyjść z portu z powodu niskiego stanu wody. Po ustąpieniu wymienionych przyczyn statek obowiązany jest opuścić port w ciągu 4 godz. od ustania przyczyny. W razie dalszego pozostania w porcie pobiera się opłatę przystaniową od momentu ustania przyczyn.
 4. Statki wykonujące pracę i usługi na zlecenie urzędów morskich są zwolnione od opłat przystaniowych.
 5. Postój w basenie jachtowym do 4 h jest bezpłatny.
 6. Wysokość opłat za usługi dodatkowe:
  1. toalety dla załóg jachtów cumujących w Marinie i Basenie – bezpłatna,
  2. toaleta dla pozostałych osób - 2,00 zł/osobę,
  3. prąd na kei od jednostki pływajacej-7zł. dziennie
  4. woda na kei od jednostki pływającej –7zł dziennie
  5. natryski w Marinie -7zł.,w Basenie Jachtowym -6zł.
  6. odbiór nieczystości płynnych ,-15zł . za zrzut
  7. opłata parkingowa na terenie Mariny i Basenu Jachtowego za 1 pojazd osobowy ,,przyczepa pod łodzie, motocykle w okresie 01.04.do 30.09.-2,00zł/h, doba 15 zł. miesięcznie 100zł.
  8. opłata jak wyżej tylko większych pojazdów np. Bus –3zł./h ,doba 20zł. miesięcznie 200zł.
  9. wjazd dżwigu na teren przystani 15zł. /h
 7. Podane ceny są cenami brutto.

§3.

Usługi odpłatne wymienione w § 2 należy opłacić Personelowi Mariny i Basenu Jachtowego w Wolinie.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.